email marketing powered by FreshMail

supraserwis.pl

Aktualnie oglądasz

Rozliczanie projektów

Oferujemy wsparcie na każdym etapie rozliczenia projektu, kładąc szczególny nacisk na złożony etap rozliczenia projektu. Nasze wsparcie obejmuje:

Audytu projektu – Supra Serwis zapewnia wnikliwą analizę projektu oraz wskazanie zaleceń dotyczących najważniejszych elementów dokumentacji aplikacyjnej.

Wyboru dostawców i wykonawców – gwarantujemy kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania wzorów zapytań ofertowych i protokołów wyboru ofert, a także w zakresie przeprowadzenia wyboru dostawcy/wykonawcy w oparciu o stosowne wytyczne.

Przygotowania i sporządzenia dokumentacji – zapewnimy niezbędną do rozliczenia projektu pomoc, przy przygotowaniu wzoru opisu dokumentów księgowych, sporządzeniu wniosku o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową, a także wniosku sprawozdawczego. Doradzimy także jak prawidłowo rozdysponować zaliczką. Dodatkowo wesprzemy w złożeniu dokumentów do właściwych urzędów oraz w prowadzeniu z nimi korespondencji, zawierającej uzupełnienia, korekty, wyjaśnienia i oświadczenia.

Promocji –przedstawimy wytyczne dotyczące wymagań w zakresie promocji i informacji dotyczącej projektu dofinansowanego.

Aneksowania umowy o dofinansowanie – oprócz przygotowania stosownej dokumentacji, gwarantujemy porównanie rzeczywistego stanu realizacji projektu z zapisami w dokumentacji aplikacyjnej. Doradzimy również w zakresie możliwości wprowadzenia zmian do projektu.

Kontroli – zapewnimy profesjonalny monitoring realizacji wskaźników projektu, a także pomożemy w przygotowaniu projektu do kontroli, inicjowanej przez Instytucje Monitorujące, na życzenie zapewniając udział specjalisty z Zespołu Rozliczeń. Dodatkowo oferujemy wsparcie w zakresie kontroli zgodności dokumentacji projektu z zaleceniami pokontrolnymi.

Supra Serwis – więcej niż doradztwo

Poznaj nasze

Usługi

Wdrożenie przepisów RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 wprowadza szczególne środki ostrożności w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych (RODO). Każde uchybienie, w zakresie dostosowania się do przepisów albo ich naruszenie, wiąże się z dotkliwą karą dla przedsiębiorstwa. Kary administracyjne mogą sięgać nawet do 2 – 4% rocznego obrotu! Zobacz, jak się przed nimi uchronić (więcej…)

Pozyskanie dofinansowania

Nasz zespół zapewni Państwu kompleksową pomoc w pozyskaniu dofinansowania poprzez m.in. przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wymaganej dokumentacji aplikacyjnej. Profesjonalne podejście oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, gwarantuje 90% skuteczność w uzyskiwaniu pozytywnych decyzji o pozyskaniu dofinansowania. (więcej…)

Warsztaty RODO

Jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą? Koszty wdrożenia RODO są dla Ciebie za duże, a chciałbyś czuć się bezpiecznie? Zapraszamy Cię na dwudniowe warsztaty RODO, z których wyjdziesz z całą niezbędną dokumentacją. Dla osób, które w swoich przedsiębiorstwach chcą samodzielnie wdrożyć przepisy RODO i jednocześnie obawiają się nowej sytuacji prawnej, stworzyliśmy 2-dniowe warsztaty RODO – Poznań, woj. wielkopolskie (więcej…)

Rozliczanie projektów

Oferujemy wsparcie na każdym etapie rozliczenia projektu, kładąc szczególny nacisk na złożony etap rozliczenia projektu. Nasze wsparcie obejmuje m.in.: audyt projektu, wybór dostawców i wykonawców, przygotowanie i sporządzenie dokumentacji, promocji, aneksowania umowy o dofinansowanie, kontroli. (więcej…)

Zapisz się do naszego newslettera!

Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej droga mailową.

email marketing powered by FreshMail