supraserwis.pl

Aktualnie oglądasz

Aktualności

Jak wygląda Audyt RODO? – Gotowi na RODO #2

Audyt RODO to wykonywana krok po kroku analiza tego, jak do tej pory wyglądało przetwarzanie i ochrona danych osobowych w danym podmiocie. Jego celem jest ustalenie planu wdrożenia zmian RODO tak, aby środki bezpieczeństwa i procedury dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w podmiocie nie narażały zarządu na kary wynikające z rozporządzenia.

Konsultanci Supra Serwis w wyniku prac nad audytem przygotowują dokument zawierający rekomendacje w zakresie konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów, wdrożenia właściwych procedur postępowania, zapewnienia odpowiednich środków technicznych i informatycznych w zakresie przetwarzania i ochrony danych, oraz szkoleń personelu. W ramach audytu, przeprowadzona zostanie ocena ryzyk powstania incydentów po to, by rekomendacja zawierała wyłącznie te środki, których zapewnienie jest niezbędne do uznania, że zarząd dochował należytej staranności.

Audyt RODO przygotowujemy w 6 krokach:

  1. Weryfikacja przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, pod kątem zgodności z przepisami obowiązującymi obecnie w zakresie spisanych lub stosowanych zasad we wszystkich działach.
  2.  Przegląd umów powierzenia przetwarzania danych i innych umów z dostawcami usług tj.: marketing, HR, obsługa księgowa, utrzymanie porządku, usług informatycznych i innych.
  3. Weryfikacja i ocena przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych tj. treść umów z klientami,  wykorzystywane klauzule zgód, polityka prywatności, regulaminy.
  4. Ocena i weryfikacja stosowanych środków ochrony danych osobowych, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych np. zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń i obszarów przetwarzania danych, zabezpieczenia elektroniczne, ochronę, monitoring.
  5. Weryfikacja zgodności ewentualnego przekazywania danych osobowych do państw trzecich – np. wykorzystywanie chmury obliczeniowej, zlokalizowanej poza UE.
  6. Analiza zasobów informatycznych pod kątem możliwości spełnienia nowych wymagań względem podmiotów danych.

Audyt RODO to pierwszy z trzech etapów wdrożenia RODO. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się o kolejnych: wdrożeniu polityki RODO i stałej obsługi, żeby poziom bezpieczeństwa utrzymywał się na stałym poziomie.

 

 

Komentuj

Zapisz się do naszego newslettera!

Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej droga mailową.

email marketing powered by FreshMail