supraserwis.pl

Aktualnie oglądasz

Aktualności

Nowy produkt z dotacji w Rudopal – historia szczęśliwego klienta

Zarząd Rudopal Sp. z o.o.  planował poszerzenie oferty produktów o mrożone sosy
i zupy, a do tego niezbędna była nowa maszyna. W międzyczasie,
przedstawiciele Supra Serwis zwrócili się do spółki z propozycją dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Konsultanci mieli kilka tygodni na złożenie wniosku wraz z załącznikami. Owocna współpraca sprawiła, że dokument został złożony w terminie, a spółka Rudopal uzyskała dofinansowanie.

      Rudopal z bliska

Spółka Rudopal od 1991 roku zajmuje się produkcją dań mrożonych i półproduktów dla sektora HoReCa. Przewaga konkurencyjna firmy została zbudowana na współpracy z klientami, polegającej na wdrażaniu nowości produktowych na życzenie klientów oraz oferowaniu wysokiej jakości produktów. Takie podejście sprawiło, że w 1997 roku Rudopal nawiązał współpracę z firmą PepsiCo Restaurants. Dbałość o rozwój przedsiębiorstwa oraz dostosowanie produktów na potrzeby klienta wymaga zmian produktowych i technologicznych.

Dzięki inwestycji udało się wprowadzić do oferty nowe grupy produktów i udoskonalić dotychczasową ofertę.

Albert Adamczewski – Prezes zarządu

 

W 2014 zarząd postanowił dodać do gamy produktów porcjowane sosy, soki, zupy oraz nadzienia. W tym celu niezbędna była linia technologiczna do dozowania, zamrażania i wybijania produktów mrożonych.

       Wniosek o dofinansowanie

Spółka Rudopal trafiła pod opiekę konsultacyjną Patrycji Imaszewskiej-Palm, która przedstawiła założenia do konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie  1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Przedmiotem projektu, oprócz wcześniej wspomnianej linii technologicznej, zostało oprogramowanie niezbędne do obsługi procesu produkcyjnego. Aby upewnić się, jakie szanse na dofinansowanie ma spółka Rudopal, Supra Serwis przeprowadziła wstępną weryfikację punktów rankingowych.

Na podstawie dostarczonych informacji, Patrycja Imaszewska-Palm przygotowała wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan wraz z niezbędną dokumentacją. Dzięki owocnej współpracy oraz profesjonalnemu podejściu konsultantki, wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny. Dodatkowo uplasował się w pierwszej trójce na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie.

Największym wyzwaniem było uwydatnienie cech inwestycji, kluczowych z perspektywy Donatora oraz wyodrębnienie i zdefiniowanie licznych innowacyjnych cech projektu. Dzięki dobrym kontaktom z Zarządem spółki, pomimo skomplikowanej dokumentacji, udało się złożyć wniosek i załączniki w planowanym terminie co zaowocowało wysoką pozycją projektu na liście rankingowej i w efekcie przyznaniem dofinansowania.

Patrycja Imaszewska-Palm – konsultant ds. wsparcia projektów

 

      Realizacja

Całkowita wartość projektu wyniosła 556 993,00 zł, z czego 158 493,94 zł pozyskano w ramach bezzwrotnej dotacji. Efektem inwestycji było wprowadzenie do oferty nowej grupy produktów w postaci m.in.: porcjowanych sosów, soków, wywarów i zup. Znacznym udoskonaleniu uległy produkty takie jak: sosy typu włoskiego, porcjowane nadzienia oraz dodatki na bazie masła i margaryny.

Beneficjent wprowadził także innowację związaną w procesem produkcyjnym. Poprzez automatyzację i nowy sposób wytwarzania zmniejszono ilość odpadów i skrócono czasu produkcji, a użycie nowoczesnych technologii zwiększyło jej skalę.

Wdrożona innowację produktową zakładającą wprowadzenie do oferty nowych produktów. Dodatkowo została wprowadzona innowacja marketingowa dotycząca zmiany w konstrukcji produktu. Ważnym rezultatem jest również utworzenie dwóch miejsc pracy na stanowisku: operator linii technologicznej.

Przez okres realizacji projektu Supra Serwis zajęła się rozliczaniem projektu oraz przygotowała spółkę Rudopal na ewentualność kontroli. Inwestycja została pomyślnie zakończona i w pełni rozliczona zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i wytycznymi instytucji pośredniczącej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru firmy doradczej, która nie tylko rzetelnie opracowała dokumentację aplikacyjną, ale również dołożyła wszelkich starań, by zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji.

Albert Adamczewski – Prezes zarządu

 

      Wzrost konkurencyjności Rudopal sp. z o.o.

Głównym celem realizacji projektu był rozwój i zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. To z kolei wpłynęło na zwiększenie gamy produktów oraz zwiększeniu skali produkcji. Spółka Rudopal odniosła szereg korzyści. Można do nich zaliczyć zdobycie nowych rynków zbytu produktów, nawiązanie kontaktów biznesowych i nawiązanie relacji z dużymi odbiorcami, czego wynikiem jest zwiększenie rozpoznawalności marki.

 

POBIERZ W PDF

Komentuj

Zobacz

Aktualności

Jak wygląda Audyt RODO? – Gotowi na RODO #2

Audyt RODO to wykonywana krok po kroku analiza tego, jak do tej pory wyglądało przetwarzanie i ochrona danych osobowych w danym podmiocie. Jego celem jest ustalenie planu wdrożenia zmian RODO tak, aby środki bezpieczeństwa i procedury dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w podmiocie nie narażały zarządu na kary wynikające z rozporządzenia. Konsultanci Supra Serwis w […]

7 pojęć z RODO – sprawdź, czy je znasz – Gotowi Do RODO #1

1. Dane osobowe Mówiąc o danych osobowych w kontekście RODO myślimy o danych wrażliwych. Tymczasem dane osobowe możemy podzielić na te zwykłe oraz na szczególną kategorię danych (dane wrażliwe) Obie te kategorie podlegają ochronie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 DANE OSOBOWE są to takie informacje o osobie fizycznej, które pomagają ją zidentyfikować. Szczególnie są […]

Bezpłatne szkolenie – Przygotuj się na RODO!

Supra Serwis zaprasza  na bezpłatne szkolenie RODO Szkolenie w szczegółowy sposób odpowie m.in. na pytania: Kto i w jakim zakresie jest zobowiązany do wprowadzenia regulacji wynikających z RODO? Jakie obowiązki nakłada RODO na podmioty gospodarcze? Jakie zmiany wprowadza RODO w stosunku do obecnych przepisów? W jaki sposób przygotować się do realizacji nowych obowiązków? Jakie konsekwencje […]

Planujesz inwestycje w tym roku? Zobacz dofinansowania!

Najkorzystniejsze dofinansowania na inwestycje w 2017r. mają województwa: dolnośląskie, łódzkie, podlaskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Twojego województwa nie ma na grafice, a chcesz skorzystać z dotacji? Napisz do nas, a nasi konsultanci zweryfikują najlepsze możliwości dofinansowania dla Twojego przedsiębiorstwa! Potrzebujesz pomocy z napisaniem wniosku? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!    

Dotacje na infrastrukturę Ochrony Zdrowia w woj. Mazowieckim

Wszystkie podmioty lecznicze działające w publicznych systemie ochrony zdrowia oraz podmioty podlegające jednostkom samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia w woj. mazowieckim mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. Do podziału jest ponad 40 mln PLN! Każda placówka może otrzymać dofinansowanie sięgające 80%. Konkurs rusza w czerwcu 2017r.

Dofinansowanie dla medycyny w kujawsko-pomorskim

Wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w oparciu o umowę z NFZ w woj. kujawsko-pomorskim oraz podmioty lecznicze udzielające świadczenia w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej  oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich na e-zdrowie w ramach działania 6.1.1 Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną. Do podziału jest ponad 28 mln PLN! Każda placówka […]

Zapisz się do naszego newslettera!

Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej droga mailową.

email marketing powered by FreshMail